Artık Hepimizin Varsayılan Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp, Nasıl Bu Günlere Geldi?

Facebook?un sahibi oldu?u WhatsApp, veri ihlalleri ve farkl? skandallarla gündeme gelmesine ra?men yine de neredeyse tüm kullan?c?lar?n vazgeçilmez mesajla?ma uygulamas? olmaya devam ediyor. Peki, WhatsApp gibi basit bir mesajla?ma uygulamas? nas?l oldu da bu günlere kadar gelebildi ve bu kadar popüler oldu?