Artık Terk Etmenin Yollarını Aradığımız Dünya Nasıl Oluştu? 4,6 Milyar Yılı 22 Dakikada Anlatıyoruz

Bugün sizlere toz bulutundan lav topuna dönen, say?s?z bombard?man?n ard?ndan bildi?imiz maviliklerine kavu?an tek yuvam?z Dünya’n?n 4,6 milyar y?ll?k yolculu?unu anlat?yoruz.