ASELSAN, TSK’nın Öncü Gözü Olacak Cep Boyutundaki İHA’sı Saka’yı Uçurdu

ASELSAN, yaln?zca cep büyüklü?ünde olan, gözlem ve ke?if görevlerinde kullan?lacak mikro boyuttaki drone’u Saka’n?n uçu? testini gerçekle?tirdi. TSK’n?n gözü kula?? olan ?HA, ASELSAN’?n öz kaynaklar? ile finanse ediliyor.