Astral Seyahati Konu Alan Birbirinden Etkileyici 9 Film Tavsiyesi

Bu yaz?y? okuyan herkes en az?ndan bir kez astral seyahat kavram?n? duymu? ya da böyle bir deneyim ya?ad???n? dü?ünmü?tür. Sinema da gerçe?in bir yans?mas? oldu?u için astral seyahat kavram?n? konu alan pek çok farkl? film kar??m?za ç?k?yor. Listedeki filmlerin her ?eye ra?men biraz korkutucu oldu?unu kabul etmek gerekiyor.