Astral Seyahatle Uzaya Gittiğini Söyleyen Yusuf Güney: Ülkemin İnsanları Buna Hazır Değilmiş

Yapt??? aç?klamalarla gündem haline gelen Yusuf Güney, kendisiyle ilgili yap?lan yorumlara ate? püskürdü. Türkiye’nin böyle bir ?eye haz?r olmad???n? anlad???n? söyleyen Güney, astral seyahatla ilgili e?itimler al?p, Türk gençlerini e?itece?ini aç?klad?