Astronotların Çektiği 50 Yıllık Dünya Fotoğrafları Yeniden Düzenlendi [Muhteşem Görünüyorlar]

Toby Ord, NASA astronotlar? taraf?ndan 50 y?l önce çekilen Dünya foto?raflar?n?n ham hallerini yeniden düzenleyerek 2021 y?l?nda çekilmi?çesine net ve canl? foto?raflar haline getirdi.