Ata Demirer’den Tedirgin Eden Deniz Salyası Paylaşımı: Kuzey Ege’ye Kadar Geldi

Ata Demirer, Instagram’da yapt??? bir payla??m ile Marmara Denizi’ni adeta i?gal eden deniz salyas? sorunuyla ilgili yeni ve tedirgin eden bir gerçe?i ortaya ç?kard?. Yapt??? dal?? s?ras?nda Kuzey Ege’de oldu?unu söyleyen Demirer, deniz salyas?n?n oraya kadar ula?t???n? duyurdu.