Avrupa’da En Fazla Kiracıya Sahip Olan Ülkeler ve Ev Fiyatlarındaki Artış Oranları Belli Oldu: Peki, Türkiye’de Durum Nasıl?

AB ?statiktik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkeleri aras?nda 2020-2021 y?llar?nda kirac? ve ev sahibi oranlar?n? kar??la?t?rd?. Buna ek olarak, ayn? dönem içerisinde ?konut fiyat? en çok artan? ülkeler de s?raland?. Türkiye, her iki listede de ilk 5?te yer al?yor.