Avustralya’da 3.000 Yıl Sonra İlk Kez Bir Tazmanya Canavarı Doğumu Gerçekleşti

3.000 y?l önce Avustralya?dan silinen Tazmanya canavarlar?, bu zamandan beri ilk kez bölgede bir do?um yapt?. 7 sa?l?kl? yavrunun dünyaya geldi?i do?um, y?llard?r türün bu bölgede tekrar ço?almas? için sürdürülen koruma çal??malar? sayesinde gerçekle?ti.