Az Yavaş Gelin: Twitter, Mavi Tik Başvurularını Yoğunluk Nedeniyle Durdurdu

Geçti?imiz günlerde tüm kullan?c?lar?na mavi tik alma imkan? sunan Twitter, mavi tik ba?vurular?n? geçici olarak durdurdu. ?irket, ba?vurular? tekrar açaca??n? fakat önce ellerinde bulunanlarla ilgilenmesi gerekti?ini belirtti.