Bankaların Türkiye’deki Kripto Para Borsalarını Denetleme Şartları Netleşmeye Başladı

Türkiye?de kripto paralara ili?kin yasal düzenlemeler devam ediyor. Maliye Bakanl????n?n yerli kripto para borsalar?ndan hangi kullan?c? bilgilerini istedi?i kesinle?tikten sonra ?imdi de bankalar?n borsalar? denetlerken arayaca?? ?artlar belirginle?meye ba?lad?.