Barselona’daki Sosyal Mesafesiz Konser Deneyinin Sonuçları Açıklandı

Barselona’da geçti?imiz Aral?k ay?nda düzenlenen geni? kat?l?ml? konser deneyinin sonuçlar? aç?kland?. Maske kullanma ko?uluyla sosyal mesafesiz olarak gerçekle?tirilen konserde kullan?lan test ve havaland?rma yöntemlerinin güvenli oldu?u belirtildi.