Battlefield 6’nın Tanıtım Tarihiyle İlgili Heyecanlandıran Bir Paylaşım Geldi

Electronic Arts, Battlefield’?n Twitter hesab?nda ilginç bir payla??m yapt?. “Soon” kelimesiyle uyakl? olan bir kelimenin “boom” oldu?unu yazan geli?tiriciler, araya “june”, yani haziran ibaresini s?k??t?rd?lar. Bu ibare, yakla?makta olan Battlefield 6’n?n haziran ay?nda ç?k?? yapabilece?ini dü?ündürüyor.