Bayram Yolculuğunda Lazım Olur: Lastik Değiştirmenin Püf Noktaları

Ço?u ki?i arabas?n?n lasti?i patlad???nda kollar? s?vamak yerine gözü korktu?u için bir servisi aray?p lasti?inin ba?kalar? taraf?ndan de?i?tirilmesini ister. Biraz u?ra?t?r?c? ve kirli bir i? olsa da lastik de?i?tirmenin hiç de zor bir yan? yoktur. Daha önce hiç lastik de?i?tirmemi? insanlara en acil durumlarda yard?mc? olmas? amac?yla, lasti?in nas?l de?i?tirilece?ini ve püf noktalar?n? anlatt?k.