Bazıları Black Mirror Havası Verse de Müşterilerine İlginç ve Yenilikçi Hizmetler Sunan Mağazalar

E-ticaret yar???n?n h?z kazanmas? ve COVID-19 salg?n?n?n da tuz biber olmas?yla markalar ve ma?azalar, kendilerini rakiplerinden farkl? k?lacak; mü?terilerini çekecek yenilikçi hizmetler sunman?n yepyeni yollar?n? aramaya ba?lad?. Bu sava?ta en önemli silahlar? elbette ki teknoloji. Gelin teknolojiden modaya farkl? markalar?n sundu?u ilginç hizmetlere göz atal?m.