Bazılarını Pek Görmediğimiz Farklı Geri Dönüşüm İşaretleri ve Anlamları

Dünyam?z?n giderek kirlendi?i ve yava? yava? kocaman bir çöplü?e döndü?ü özellikle bugünlerde geri dönü?ümün önemini bir kez daha anl?yoruz. Sat?n ald???n?z ürünlerin üzerinde bulunan geri dönü?üm i?aretlerini ö?renerek siz de bu sürece katk? sa?layabilirsiniz. Farkl? geri dönü?üm i?aretlerine ve anlamlar?na gelin yak?ndan bakal?m.