Bebeklerde Yüksek Ateş Ne Anlama Gelir ve Nasıl Düşürülür?

Pandemi nedeniyle ad?m ba?? ate?imizin ölçüldü?ü ?u günlerde, s?cakl?k seviyemizin farkl? nedenlere ba?l? olarak de?i?ti?ini ö?rendik. Peki, bebeklerde durum nas?l? ?üphesiz ki bebeklerde ate? daha endi?e verici bir durumdur. Bebeklerin vücut s?cakl??? kaç derece olmal?d?r, ate? nas?l dü?ürülür gibi merak edilen sorular? yan?tlad?k.