Beynimiz Dinlediğimiz Şeyin ‘Müzik’ Olduğunu Nasıl Anlıyor?

?nsanlar?n di?er canl?lardan farkl? olarak geli?tirdikleri yeteneklerinden biri müzik yapabilmek ve müzi?i anlamak. Peki müzik dinlerken beynimizde tam olarak neler olup bitiyor? Beynimiz, müzi?i nas?l anl?yor?