Beyninizde ‘Ruhun Tahtı’ Olarak Anılan Bir Yer Var: Epifiz Bezi Nedir, Nasıl Çalışıyor?

Beynimizin derinliklerinde ufak bir nokta olmas?na ra?men salg?lad??? hormon nedeniyle neredeyse tüm hayat?m?z? etkileyen epifiz bezi, Antik Yunan?dan beri bilinen ve merak edilen bir konu. Günümüzde art?k modern t?p sayesinde epifiz bezi nedir, ne i?e yarar gibi sorular?n yan?tlar?na çok daha sa?l?kl? bir ?ekilde ula?abiliyoruz.