Bilgisayar Arayüzünü Android’e Çeviren Phoenix OS Nedir, Nasıl Yüklenir?

Windows i?letim sistemine sahip bilgisayar?n?z?n arayüzünde Android deneyimi ya?amak ister misiniz? Phoenix OS bu konuda en büyük yard?mc?n?z olacak. Intel x86 i?lemci ile kurulum sa?lanan Phoenix OS nedir, nas?l yüklenir, nas?l kullan?l?r, sistem gereksinimleri nedir gibi merak edilen tüm sorular? yan?tlad?k.