Bilgisayar Kullanırken Sık Sık Karşılaştığımız Terimlerin Açılımı ve Türkçe Anlamları

Yeni bir bilgisayar almak için cihaz?n teknik özelliklerine bakt???n?z zaman kar??n?za GPU, CPU, RAM, SSD, HDD, PSU ve benzeri pek çok bile?enin k?saltmas? ç?kacakt?r. Peki, gördü?ünüz bu bilgisayar bile?enlerinin aç?l?mlar? nelerdir? Bilgisayar bile?enlerinin k?saltmalar? ne anlama geliyor, ne i?e yar?yor tüm detaylar?yla anlatt?k.