Bilim İnsanı Özlem Türeci: Her Yıl Aşı Olmamız Gerekebilir

Türk bilim insan?, BioNTech?in kurucu orta?? ve ba? t?bbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci, ABD merkezli bir televizyon program?nda COVID-19 a??s?n? her y?l olmak zorunda kalabilece?imizi belirtti.