Bilim İnsanından Müthiş İddia: NASA, Mars’a Yaşamı Yanlışlıkla Taşımış Olabilir

Cornell Üniversitesi’nde çal??an Christopher Mason, NASA’n?n Mars’a kendi eliyle ya?am götürmü? olabilece?ini aç?klad?. Perseverance’?n f?rlat?lmadan önce temizlendi?ini ancak bu temizli?in yetersiz olmu? olabilece?ini söyleyen Mason, önemli bir tart??man?n temelini atm?? gibi görünüyor.