Bilim İnsanları, 40 Yıldır Görme Engelli Bir Kişiye ‘Alg Proteini’ ile Görme Yetisi Kazandırdı

Paris’te görev alan bilim insanlar?, yakla??k 40 y?ld?r görme yetisini kaybeden bir hastay? algler üzerinde bulunan bir protein ile iyile?tirmeyi ba?ard?. Optogenetik ad? verilen bu tedavi, do?u?tan ya da sonradan görme engelli olan hastalar için yeni bir umut kayna?? olabilir.