Bilim İnsanları, Araba Sürmenin Sürücüler Üzerinde Oluşturduğu Stres Tepkisini Ortaya Çıkardı

ABD’de bilim insanlar? 11 kat?l?mc? sürücü üzerinde yapt?klar? bir ara?t?rma ile, araba sürmenin sürücüler üzerinde yaratt??? stres tepkisini ortaya ç?kard?. Ara?t?rma, sürü? esnas?nda sürücülerin kar??la?t??? küçük olaylar?n süreklili?inin yaratt??? etkiyi gözler önüne serdi.