Bilim İnsanları, Atomun Şimdiye Kadarki En Yüksek Çözünürlüklü Görüntüsünü Paylaştı

Bilim insanlar?, yeni bir çal??ma ile atomlar?n ?u ana kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakalayarak payla?t?. Söz konusu görüntü, atomik seviyede yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmenin fiziksel s?n?rlar?n? zorluyor.