Bilim İnsanları, Bazı Kişilerin Çiğneme ya da Nefes Alma Sesine Neden Katlanamadıklarını Keşfetti

Newcastle Üniversitesi?nden bilim insanlar?, yay?nlad?klar? ara?t?rmada misfonyan?n (sesten nefret etme) arkas?ndaki nedeni ke?fettiklerini aç?klad?. Buna göre bu durumdan muzdarip olan ki?ilerin i?itsel ve motor beyin bölgeleri aras?nda anormal bir ileti?im bulunuyor.