Bilim İnsanları, Bir İnsanın En Fazla Kaç Yıl Yaşayabileceğini Hesapladı

Singapur merkezli biyoteknoloji ?irketi Gero’ya ait bir ara?t?rma ekibi, kan örneklerine bakarak maksimum insan ya??n? yeniden hesaplad?. Farkl? ya? gruplar?n?n iyile?meye olan e?ilimlerini baz alan ara?t?rmac?lar, insanlar?n 120- 150 ya??na kadar iyile?meye devam edebilece?i kan?s?na vard?.