Bilim İnsanları, İnsan Beyni Hakkında Yeni Bir Bulgu Keşfetti: Yapay Zeka Teknolojilerinde Kullanılabilir

Bir grup bilim insan?, insan beyninin yap?s?n? inceleyerek biyolojik optimizasyonun çal??ma prensibini aç?klaman?n bir yolunu buldu. Ara?t?rma çal??mas?, Communications Biology adl? bilimsel dergide yay?nland?.