Bilim İnsanları, İnsan Vücuduna Enjekte Edilebilen Dünyanın En Küçük Çipini Geliştirdi

Columbia Üniversitesi’nden bilim insanlar?, insan vücuduna i?ne ile gönderilebilen mikroçip geli?tirmeyi ba?ard?. Böylelikle koronavirüs dönemiyle patlak veren “mikroçiplerle insanlar? yönetecekler” iddialar? k?smen de olsa do?rulanm?? oldu. Ancak üretilen mikroçip, yaln?zca vücut s?cakl??? ölçebiliyor.