Bilim İnsanları, Tüm Okyanusların En Derin Noktalarını Tespit Etti

Bilim insanlar? taraf?ndan titiz ölçüm yöntemleri ve ekipmanlar? ile gerçekle?tirilen bir çal??ma sonucunda okyanuslar?n en derin noktalar? tespit edildi. Bu çal??ma ile birlikte okyanus taban?nda daha önce haritaland?r?lmam?? büyük bir k?sm?n da haritas? ç?kar?ld?.