Bilim İnsanları, Türkiye’ye Gelecek 120 Milyon Doz Aşının Ülkeyi Rahatlatacağını Açıkladı

Geçti?imiz gün Twitter’da, Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca’n?n a??lar hakk?ndaki aç?klamas?n? görmü?tük. Umut verici bir di?er haber de, BioNTech CEO’su U?ur ?ahin’den gelmi?ti. Bilim insanlar?na göre Türkiye’ye gelecek olan 120 milyon doz a??, Türkiye’yi tünelden ç?karabilir.