Bilim İnsanlarına Göre Kapalı Mekanlarda Sosyal Mesafe Çok Önemli Olmayabilir

Massachusetts Institute of Technology’den bilim insanlar?, kapal? alanlarda koronavirüse kar?? mücadelede sosyal mesafenin ne kadar etkili oldu?unu inceledi. Ara?t?rmaya göre kapal? alanda geçirilen zaman, mesafe kadar önemli.