Bilim İnsanlarından Gelecekteki Olayları Simpsons Gibi Tahmin Edebilecek Yeni Araç

Bilim insanlar?, Twitter’daki konular? ele al?p analiz eden bir sistem geli?tirdi. Bu sistemle birlikte bir hashtag’in, bir konunun veya platformda gündem olmu? bir ki?inin etkile?imleri görülebiliyor. Bu da örnek olarak o hashtag’in ne zaman popüler oldu?u ve olaca?? konusunda fikir veriyor. Sistemin, gelecekteki muhtemel finansal ve politik karga?alar? önceden gösterebilece?i dü?ünülüyor.