Bill Gates, Golf Arkadaşlarına Boşanma Sebebinin ‘Sevgisizlik’ Olduğunu Söylemiş

Geçti?imiz günlerde gelen bir haber ile Melinda & Bill Gates çiftinin evliliklerini sonland?racaklar? aç?klanm??t?. Herkesin nedenini merak etti?i bo?anmaya ili?kin son bilgi ise bo?anman?n sebebinin ‘sevgisiz evlilik’ oldu?u yönünde.