Bill Gates’in Trakya’da Arazi Satın Aldığı İddiası Fırsatçılığa Dönüştü: Komşusu Olacaksınız

Geçti?imiz günlerde iddia kapsam?nda dile getirilen Bill Gates’in Trakya’dan arazi ald??? meselesi, bölgede f?rsatç?l???n ba?lamas?na yol açt?. Bölge halk?, sahip olduklar? arazileri “Bill Gates’e kom?u olacaks?n?z” bahanesiyle pazarlamaya ba?lad?.