Bill Gates’in Trakya’da Binlerce Dönüm Toprak Aldığı İddia Edildi

Son y?llarda yapt??? yat?r?mlarla s?k s?k gündem olan ABD’li i? insan? Bill Gates’in, Trakya’da 22 bin dönüm tar?m arazisi sat?n ald??? iddia edildi. ?ddialara göre Gates’in ülkemizdeki toplam toprak al?m? 56 bin dönüm oldu.