Bill Gates’le İlgili Bomba İddia: Çalışanıyla Yasak İlişki Yaşadığı Ortaya Çıkınca İstifa Etti

Wall Street Journal’?n haberine göre Microsoft’un kurucu orta?? Bill Gates, 2000 y?l?nda bir kad?n çal??an ile ili?ki ya?ad?. Konunun 2019 y?l?nda ortaya ç?kmas? ve akabinde soru?turma ba?lat?lmas?yla birlikte ise Gates, 2020 y?l?nda ?irketteki görevinden istifa etti.