Bill-Melinda Gates’in Boşanma Kararına Gönderme Yapan Xiaomi Linç Yedi

Xiaomi, Birle?ik Krall?k hesab?ndan yapm?? oldu?u bir payla??mda Bill-Melinda Gates çiftinin bo?anma karar?na rahats?z edici bir göndermede bulundu. Söz konusu payla??m hem anlam? hem de bir iPhone’dan yap?lmas? nedeniyle büyük ele?tiri toplad?.