Binance Köşeye Sıkıştı: Hisse Senedi Token Satışları Durduruldu

Binance, geçti?imiz aylarda uygulamaya koydu?u hisse senedi tokenleri satma karar?ndan geri dönüldü?ünü aç?klad?. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre kullan?c?lar, art?k hisse senedi tokenleri alamayacaklar. Ayr?ca sat?? i?lemlerinin de 14 Ekim’e kadar tamamlanmas? gerekiyor.