Bir Gün Bu Fotoğraftaki Gibi Bedenlere Sahip Olacağımızı Savunan ‘Transhümanizm Hareketi’ Nedir?

Mesai bitti?inde kart deldirerek vardiyalar?n? kay?t eden fabrika i?çilerinden sadece 100 y?l sonra, sadece dü?ünce gücümüzü kullanarak robotlara spagat açt?rmaya a?amas?na geldik. ?nsan? kendinden öteye ta??yan bu süreçte arka planda hep var olan transhümanizm tam nedir?