Bir Köpek Yılının Yedi İnsan Yılına Eşit Olduğu İnanışı Bir Kez Daha Çürütüldü

Gerçekle?tirilen yeni bir ara?t?rma, köpeklerin olgunla?ma süreçlerinin “bir köpek y?l?, yedi insan y?l?na e?it” benzeri bir teori ile hesaplanamayaca??n? ortaya koydu.