Bir Kullanıcı, PS Store’da Tekelcilik Yaptığı Gerekçesiyle Sony’ye Dava Açtı

Sony, PlayStation kullan?c?lar?na sadece PS Store?dan oyun satmas? nedeniyle ciddi bir davayla kar?? kar??ya kald?. Bir kullan?c?n?n ‘?irketin tekelcilik politikas? yürüttü?ü’ gerekçesiyle açt??? dava dikkatle takip edilecek.