Bir Pilot Gibi Dünyayı Dolaşabileceğiniz 12 Uçuş Simülasyon Oyunu

Özellikle son birkaç y?ld?r oyuncular?n ve havac?l?k merakl?lar?n?n yo?un ilgisini üzerine çeken uçu? simülatörü oyunlar?, asl?nda 80?lerden beri aram?zda olan bir tür. Ancak son y?llarda artan ilgi sayesinde art arda ç?kan bu oyunlar ve eski oyunlara gelen güncellemeler kategoriyi oldukça canl? tutuyor. Biz de tam bu yüzden uçu? simülatörü sevenler için baz? popüler simülasyon oyunlar?n? tan?tt???m?z bir liste haz?rlad?k.