Bir Salgın Hastalığın Dünyada Neleri Değiştirebildiğini Anlatan 16 Başarılı Film

Film izlemek karantina günlerinde yap?lacak en e?lenceli aktivitelerden biri. ?çinde bulundu?umuz durum ele al?n?rsa da, salg?n filmleri izlemek hem izleyeni gerçeklikten koparm?yor, hem de salg?n hakk?nda sosyolojik ç?kar?mlar yapmas?n? sa?l?yor. Biz de bu sebeple, karantinada izlenecek en iyi 17 salg?n filmini sizler için listeledik.