Bir Türlü Sonu Gelmeyen Marvel Filmleri, Neden Her Seferinde Bu Kadar Başarılı Oluyor?

Avengers serisi ile bir dü?üm gibi birbirine ba?lanan 11 y?ll?k soluksuz Marvel Sinematik Evreni, tüm zamanlar?n en kazançl? sinema i?i oldu. Peki tüm Marvel filmleri neden ve nas?l bu kadar ba?ar?l? oluyor? Her film nas?l milyonlarca insan? deliler gibi pe?inde ko?turmay? ba?ar?yor? Cevaplar fazlas?yla ilginizi çekebilir.