Bir Uygulamaya Girdiğimiz Zaman Oluşan TMP Dosyası Nasıl Açılır ve Silinir?

Windows i?letim sistemine sahip bilgisayar?n?z? açt???n?z zaman ya da bir uygulama çal??t?rd???n?z zaman .tmp uzant?l? TMP geçici dosyalar? olu?turulur. Bu dosyalar? açman?z ve silmeniz mümkün. TMP dosyas? nas?l aç?l?r ve nas?l silinir ad?m ad?m tüm detaylar?yla anlatt?k.