Bir Vatandaş Hayali Kripto Parayla 1,5 Milyon TL Dolandırıldı

?stanbul’da bir i? insan?, internette tan??t??? bir ki?iden TRS adl? kripto paraya yat?r?m yapmas? yönünde tavsiye ald?. Paras?n? çekmek istedi?inde bunu ba?aramayan ?.T., doland?r?ld???n? anlay?nca savc?l??a ba?vurdu.