Bir Zamanlar Medeniyetle, Şimdi Daha Çok Savaşlarla Anılan Mezopotamya Bölgesinde Yaşamış Tüm Uygarlıklar

?nsanl?k tarihini anlatan herhangi bir kitab?n ilk sayfas?n? açt???n?z zaman Mezopotamya bölgesi ile kar??la??rs?n?z. Çünkü ilk uygarl?klar bu bölgede ya?am?? ve günümüz medeniyetinin temelleri burada at?lm??t?r. Peki, neden? Mezopotamya neden önemli sorusunun yan?t?n? burada ya?ayan uygarl?klar üzerinden inceleyelim.