Birçok Ünlü Oyun Karakterine Ses Veren Sam Witwer, Yeni Oyunundan İpuçları Verdi

Days Gone ve Star Wars: Force Unleashed oyunlar?ndan tan?d???m?z Sam Witwer, soru cevap etkinli?inde yeni projesi hakk?nda ipuçlar? verdi. Daha önceki i?lerinden farkl? bir projede çal??t???n? belirten Witwer’?n aç?klamas? hayranlar?n? heyecanland?rd?. Gözlerini E3 etkinli?ine çeviren hayranlar, Witwer’?n yeni projesi hakk?nda dedikodu kazan?n? kaynatmaya ba?lad?.